باز کردن ویدیوی YouTube - لایت باکس
باز کردن ویدیوی VIMEO - لایت باکس
باز کردن ویدیوی HTML - لایت باکس
پنجره با فرم

اگر پنجره را باز و بسته کنید یا در صفحه دیگری بروید و سپس دکمه مرورگر را فشار دهید ، داده های وارد شده از بین نمی روند.

فرم تماس
پنجره با نقشه گوگل

در این مثال جعبه های سبد به طور خودکار در اندازه صفحه نمایش کوچک غیرفعال می شوند و رفتار پیش فرض پیوند ایجاد می شود.

نقشه گوگل
پنجره مودال

یک پنجره بازشو ، روشهای معمول بستن پنجره را غیرفعال می کند.

پنجره مودال ساده
بازکردن ویدئو HTML - لایت باکس

در این مثال جعبه های سبد به طور خودکار در اندازه صفحه نمایش کوچک غیرفعال می شوند و رفتار پیش فرض پیوند ایجاد می شود.

ویدئو HTML